SLC Batch -2048 to 2052

2048
  Batch Year : 2048
1 Rajendra Maharjan
2 Hira Shova Bajracharya
3 Prashanta Mahasagar Nakarmi
4 Kabir Ku. Maharjan
5 Jayenti Maharjan
6 Anita Maharjan
7 Ram Maharjan
8 Raj Ku. Maharjan
9 Nabinjan Maharjan
10 Balkumari Maharjan

2049
  Batch Year : 2049
1 Aman Maharjan
2 Sumitra Maharjan
3 Harsha laxmi Maharjan
4 Harsha Man Maharjan
5 Shova Maharjan
6 Rajya Ratna Bajracharya
7 Sita Devi Lamichhane 
8 Dev Kumari Maharjan 
9 Gyani Nani Maharjan 
10 Rajya Laxmi Maharjan 
11 Bina Maharjan 
12 Pahal Man Tandukar 
13 Kirti Maharjan 
14 Laxman Maharjan 
15 Urmila Maharjan 
16 Sil Kumari Maharjan 
17 Naresh Shahi 
18 Samita Maharjan 
19 Ram Khatri 
20 Icchaya Kumar Shakya 

2050
  Batch Year : 2050
1 Nil Shova Maharjan
2 Rita Shrestha 
3 Kamala Maharjan
4 Rajendra Maharjan 
5 Icchaya Kumari Maharjan 
6 Nani Shrestha 
7 Rameshwori Tandukar
8 Icchaya Kumari Shakya 
9 Dev Bdr. Maharjan  (2051)
10 Samjhana Maharjan 
11 Shreemaya Maharjan 
12 Yuvraj Chaulagai 
13 Binita Maharjan 
14 Haris Maharjan 
15 Uma Shrestha 
16 Mandira Maharjan 
17 Mina Maharjan 
18 Hari Devi Maharjan 
19 Nil Kumari Maharjan 
20 Sarita Shrestha 
21 Ram Kumari Maharjan
22 Som Pd. Manandhar 
23 Dishya Maharjan 
24 Sapta Laxmi Shakya 
25 Dev Chandra Maharjan 
26 Bina Maharjan 
27 Reshma Maharjan 
28 Sharmila Thapa 
29 Indu Maharjan 
30 Sabita Maharjan 
31 Surendra Shakya 
32 Bikash Maharjan
33 Krishna Hari Maharjan 
34 Buddha Maharjan 
35 Jyanti Maharjan 
36 Navinjan Maharjan 

2051
   Batch Year : 2051
1 Ajay Maharjan 
2 Babita Maharjan 
3 Champa Maharjan 
4 Jitendra Maharjan 
5 Kabir Kr. Shrestha 
6 Laxmi Bdr. Maharjan 
7 Navin Maharjan 
8 Rabindra Maharjan 
9 Raj Kumar Maharjan 
10 Rajesh Shakya 
11 Rabi Maharjan 
12 Surendra Shakya 
13 Uden Maharjan 
14 Uma Shrestha 
15 Krishna hari Maharjan 
16 Urmila Shrestha 

2052
  Batch Year : 2052
1 Anu Maharjan
2 Bina Maharjan
3 Budhha Laxmi Maharjan
4 Anjali Maharjan
5 Dev Laxmi maharjan
6 Dhane Ram Maharjan
7 Hira Ratna Bajracharya
8 Kabita Maharjan
9 Radhika Maharjan
10 Roshani Maharjan
11 Ramdevi Maharjan
12 Rajaram Maharjan
13 Sudhir Maharjan
14 Shanta Laxmi Maharjan
15 Surendra Maharjan
16 Mani Joshi
17 Nirmala Shrestha
18 Andira Shrestha
19 Ram Pyari Maharjan
20 Madhu Nakarmi
21 Urmila Maharjan
22 Ichchha Ku. Shakya
23 Mina Maharjan

©2019 Mangal Secondary School. All Rights Reserved.

Powered By: Weblink Nepal